آخرین ویرایش : November 13, 2016

خضر الطائی

آثار


نویسنده

" قیس لبنی"

( از ۱۹۳۴م. )
دیوان منظوم بغداد

" دیوان العرجی"


تحقیق و شرح 1956

" اهل الکهف و الرقیم"

( از ۱۹۶۱م. )
نمایشنامه منظوم

" ابوتمام الطائی"

( از ۱۹۶۶م. )


تاریخ تولد ۱۹۰۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۹م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی خضر عباس ضاحی می باشد.
  • وی منتسب به قبیله طی می باشد . و فارغ التحصیل دانشگاه آل البیت 1929 می باشد.
  • مدرس در بصره و پس از مدتی کناره گیری از تدریس، اما مجددا آغاز تدریس در الرمادی 1932، مدرس در بغداد 1941، بازنشسته 1966، شاعر ، دریافت جایزه نخست « باشگاه الجزیره » در موصل 1943 برای مسابقات شعری که جمعی از شعراء در آن مشارکت داشتند.

done in 0.135 seconds