آخرین ویرایش : November 18, 2016

خضیر الخزاعی


توضیحات بیشتر:

وی نویسنده ، محقق ، شاعر ، استاد راهنمای ده ها رساله دانشگاهی در مقطع تحصیلات عالی، یکی از بنیانگزاران حزب « الدعوة الاسلامیة » عضو « الجمعیة الوطنیة » عضو مجلس نمایندگان، سردبیر روزنامه « المنتدی الثقافی »  می باشد و از دیگر تالیفات وی دیوان شعر می باشد.


done in 0.0279 seconds