آخرین ویرایش : November 18, 2016

خطاب صکار العانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


تحصیلات متوسط در بغداد 1942

دانشگاه اسکندریه مصر

( از ۱۹۵۰م. )
لیسانس ادبیات

دانشگاه کلارک آمریکا

( از ۱۹۵۵م. )
فوق لیسانس جغرافیای انسانی

دانشگاه کلمبیا در نیویورک

( از ۱۹۵۹م. )
دکتری جغرافیای اقتصادی از دانشگاه کلمبیا


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۲۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۶م.
محل سکونت شهر بابل
محل تولد شهر عنه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام  کامل وی خطاب صکار محمود العانی می باشد.
  • فعالیتهای وی شامل، مدیر کل هیئت های اعزامی در وزارت آموزش و پرورش 1967- 1968 ، استاد دانشگاه 1987- 1994 ، عضو تعدادی از انجمنهای عربی و بین المللی جغرافیا می باشد.
  • اولین تجربه وی در حیطه نویسندگی از سال 1952 و با انتشار مقاله ای تحت عنوان « من العرب» در مجله دارالمعلمین آغاز شد.

done in 0.0289 seconds