آخرین ویرایش : December 9, 2016

نرمة

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


تاریخ تولد ۱۸۹۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۲م.
محل سکونت شهر بغداد
محل تولد شهر بغداد
محل درگذشت منطقه القوش

توضیحات بیشتر:
  • مریم رافائل یوسف رومایا، معروف به نرمة و این لغت کلمه ای است کلدانی فارسی به معنای لطیف
  • انتقال به همراه همسر خود «منصور شمعون» به بصره
  • چاپ روزنامه «فتاة العرب» 1937 که در آن به ازادی زن از قیود سنتی توجه می نمود اما وی چاپ این روزنامه را پس از مدتی متوقف کرد و در مجموع 24 شماره از این روزنامه طی شش ماه به چاپ رسید
  • اولین روزنامه نگار زن عراقی که در سال 1921 با انتشار مقاله ای وارد عرصه روزنامه نگاری شد.
  • انتشار اولین مقاله وی تحت عنوان «الی طائفة من العراقیین» در مجله «دارالسلام» چاپ بغداد که با نام مستعار به چاپ رسید.

done in 0.0275 seconds