آخرین ویرایش : December 9, 2016

نزار ادور ناصر

محل تحصیل "دانشگاه یاش"
  • دکتری میکروبیولوژی

توضیحات بیشتر:
  • نزار ادور ناصر جرجیس
  • ارائه بعضی از پژوهش های علمی خود در کنفرانس های علمی در رومانی 1983 و اردن 1992

done in 0.0256 seconds