آخرین ویرایش : December 10, 2016

نزار داود سلیمان

مناصب و مشاغل


کارمند

دانشگاه بصره عراق


  • اشتغال به عنوان مدیر مرکز مشاورات پزشکی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
محل تولد شهر بصره

توضیحات بیشتر:
  • دکتری جراحی عمومی از لندن
  • دیپلم عالی جراحی رگ های خونی از یونان
  • حضور در کنفرانس های پزشکی خارج از عراق

done in 0.0239 seconds