آخرین ویرایش : February 3, 2017

خلیل اسماعیل

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


تحصیلات در مدرسه مهندسی، فارغ التحصیل دانشکده حقوق


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دارایی عراق

( از ۱۹۴۹م. )
طی دوران نخست وزیری نوری السعید

مدرس


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۰۲م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

پیشینه و فعالیتهای وی ، حقوقدان ، مولف ، فعالیت در وزارت کشور 1925 ، و ارتقاء به مناصب عالی، استاندار بغداد 1936، و سپس مدیر کل علوم در همان سال می باشد.


done in 0.0292 seconds