آخرین ویرایش : February 5, 2017

خلیل بنیان الحسون

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)


دکتری ادبیات از دانشگاه قاهره


مناصب و مشاغل


مدرس


آثار


نویسنده

" اشجع السلمی "

( از ۱۹۸۱م. )
زندگینامه و شعر وی

" فی الضرورات الشعریة "" الانتصاف "
تاریخ تولد ۱۹۳۷م.
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

done in 0.0272 seconds