آخرین ویرایش : January 6, 2012

بهیه عبدالرسول العرادی

بهیه عبدالرسول العرادی

تاریخ درگذشت ۲۰۱۱م.
محل سکونت شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

51 ساله. وی در منطقة «قدم» بر اثر اصابت گلوله به گردنش مجروح شد، او را به بیمارستان نظامی در منامه منتقل کردند اما در روز 21 مارس 2011 درگذشت. بهیه العرادی نخستین زن شهید پس از آغاز اعتراضات مردم بحرین علیه نابرابری سیاسی - اجتماعی اعمال‏ شده از سوی حکومت آل‏ خلیفه بوده است. .


done in 0.0211 seconds