آخرین ویرایش : February 19, 2017

دحام علی محمد الکیال

تاریخ تولد ۱۹۳۲م.
محل تولد استان الانبار
شهر عنه در استان الانبار
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • پیشینه وی ، استاد معاون و سپس رئیس گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه مستنصریه ، عضو انجمن علوم تربیتی و روانشناسی عراق ، مشارکت در تعدادی از کنفرانس های آموزشی و شیوه های تدریس.

done in 0.0242 seconds