آخرین ویرایش : February 26, 2017

رشید بیگ البرواری

تحصیلات


محل تحصیل

شهر عمادیه (آمیدی)


برواری در دهوک ،مقیم روستای دیره شیش در شمال غربی عمادیه


تاریخ تولد ۱۸۵۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۲۴م.
ملیت کشور عراق

done in 0.0223 seconds