آخرین ویرایش : May 9, 2017

محمد حبیب علی عبدالرحمن احمد الطالبانی

تاریخ تولد ۱۸۸۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۹م.
محل تولد شهر چمچال
محل درگذشت شهر بغداد

توضیحات بیشتر:
  • وی علوم عربی و دینی را در زادگاه خود فرا گرفت
  • از خانواده مشایخ صوفی طریقت قادریه، پدرش شیخ علی از دانشمندان علوم دین و از مشایخ طریقت قادریه بود
  • نماینده پارلمان عراق
  • مدیر ناحیه «قره حسن» 1920، نماینده کرکوک در مجلس موسسان 1924-1925
  • قاضی در کرکوک 1928، نماینده کرکوک 1930 و 1933
  • بازنشستگی در سال 1949

done in 0.0231 seconds