آخرین ویرایش : October 29, 2011

رمزیه احمد رشید

معروف به : آمیدی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانیس جغرافیا .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان دوم کردستان .

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان به عنوان مدرس در برخی مراکز آموزشی در دهوک تدریس می کرده است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر عمادیه (آمیدی)
متولد آمیدی در دهوک .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0489 seconds