آخرین ویرایش : July 23, 2017

گطامی آل جناح

تاریخ تولد ۱۸۷۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۴م.
محل تولد استان ذیقار
  • منطقه «الکصه» از توابع شهرستان سوق الشیوخ

توضیحات بیشتر:
  • گطامی بن عجیل بن جناح بن فدعم بن عبدالله بن ابراهیم بن محمد
  • شیخ عشیره «الثامریه» در ذی قار و متشکل از حجام، آل حسن، آل شدود، آل جناح، آل بوشعیره و آل محنیه می باشند
  • تیره آل جناح رؤسای این مجتمع عشایری هستند
  • وی با نیروهای عثمانی دارای روابط حسنه بود، از این رو دولت عثمانی به او و عشیره اش زمین های زراعتی بسیاری بخشید
  • او در جنگ 1915 علیه انگلیس مشارکت داشت
  • برادرش ناصر بعد از وی ریاست عشیره را بر عهده گرفت.

done in 0.0408 seconds