آخرین ویرایش : December 18, 2017

کامل العباس

تاریخ تولد ۱۸۶۶م.
محل تولد شهر سامرا
محل درگذشت شهر سامرا

توضیحات بیشتر:
  • کامل بن عباس بن محمد بن حمد بن حسن بن درویش بن عبدالعزیز بن خضیر بن عباس
  • خواندن و نوشتن را در مکتب خانه های سامراء و علوم دینی را نزد علماء دین فرا گرفت، دارای اجازه علوم دینی از مدارس دینی استانبول
  • رئیس عشیره «آلبو عباس» در سامراء و اطراف آن که خود را از نوادگان حسن مثنی پسر امام حسن (ع) می دانند و از جزیره العرب به عراق کوچ کرده، به کار زراعت و نگهداری و تجارت شتر و گوسفند پرداختند
  • شیخ کامل ریاست عشیره را بعد از عمویش «سید حمدی محمد الحمد» متوفی به 19232 بر عهده گرفت
  • روسای عشیره آلبو عباس نزد عثمانیان منزلت داشتند
  • شیخ کامل برای تحصیل علوم دینی به استانبول سفر کرد، بعد از بازگشت به تدریس در دیوان اجدادیش پرداخت، به برپایی مولودی و جشن هایی به مناسبت های دینی اقدام کرد، فرزندانش اشرف و علا نام دارند.

done in 0.0236 seconds