آخرین ویرایش : January 19, 2012

سارا خدر پیروت خالد

معروف به : سارا فقی خدر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس فیزیک


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون آبادانی پارلمان دوم کردستان .
از موسسین کمیسیون حقوق زنان در پارلمان دوم کردستان .

عضو

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان مدرس در مراکز آموزشی قلادزه بوده است .

گوینده

رادیو صدای کردستان


در رادیو صدای کردستان سال ها به عنوان گوینده کار کرده است .

نویسنده

رادیو صدای کردستان


به عنوان نویسنده در رادیو صدای کردستان سال ها کار کرده است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل تولد شهر قلادزی (پشدر)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه sara_faqe@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
عضو کمیته همکاری قلادزی با دولت سوئد است . وی شاعر نیز بوده و دارای دفاتری از شعر است . و چندین شعر معروف حماسی - سیاسی در خصوص جنبش آزادی خواهی کردهای عراق سروده است .

done in 0.0498 seconds