آخرین ویرایش : January 7, 2018

سعید پاشا بن شمدین آغا

تاریخ تولد ۱۹۰۶م.
محل درگذشت شهر دمشق
ملیت کشور عراق

done in 0.0217 seconds