آخرین ویرایش : February 11, 2018

کاظم نصار

تحصیلات


محل تحصیل


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل تولد شهر بغداد

توضیحات بیشتر:
  • دارای سابقه مشارکت و کسب جوایز متعدد از فستیوال های فرهنگی دنیای عرب در بغداد، امان، دمشق، تونس و قاهره
  • مدیر دانشکده تیاتر و مدیر گروه بازیگری ملی

done in 0.0253 seconds