آخرین ویرایش : February 11, 2018

کاظم الفیاض


توضیحات بیشتر:
  • کاظم بن فیاض بن علی بن محمد
  • رئیس شیوخ و رهبر عشایر «آلبو عامر» در زمان حکومت عثمانیان
  • علاقمند به تربیت و نگهداری انواع نژادهای اسب
  • وی از جمله اولین اشخاصی بود که به انقلابیون انقلاب دهه بیست قرن گذشته میلادی کمک مالی رساند.

done in 0.0156 seconds