آخرین ویرایش : February 13, 2018

سامی احمد الموصلی

تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
محل تولد استان نینوا ( موصل )
ملیت کشور عراق

done in 0.0248 seconds