آخرین ویرایش : February 16, 2018

کاظم الشبلی

تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
محل تولد منطقه یوسفیه بغداد

توضیحات بیشتر:
  • کاظم بن عبید بن جاسم بن محمد بن حمد بن شبلی بن حمد بن عبید بن نجم بن وهب بن مدلج بن عبید بن عامر بن... الی امیر سنبس الطائی
  • فارغ التحصیل دارالمعلمین
  • شیخ قبیله سنبسی طائی «آلبو عامر»
  • پدرش از شخصیت های مصلح اجتماعی در میان قبایل عراق بود، به مدت 20 سال به تدریس در حومه یوسفیه و در مدرسه آلبوعامر که اجدادش آن را تاسیس کره بودند پرداخت.
  • او آشنا به تاریخ عراق بود

done in 0.0212 seconds