آخرین ویرایش : January 19, 2012

سردار صباح بوزو

معروف به : سردار هرکی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
رئیس کمیسیون امور داخلی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیته حقوقی پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .
نماینده استان اربیل در پارلمان دوم .

عضو


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


عضو شاخه موصل در حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۷۰م.
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه sardarherki@hotmail.com

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان به عنوان وکیل و روزنامه نگار نیز فعالیت داشته است . از جمله فعالترین نمایندگان پارلمان در عرصه مسائل سیاسی محسوب می شده است که دارای حجم گسترده ای از مصاحبه با رسانه های محلی است .

done in 0.0497 seconds