آخرین ویرایش : February 26, 2018

"فیصل محمود عبد"

محل تولد استان الانبار

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «آلبو محمد» از عشیره «البکارة» و منسوب به سادات علوی

done in 0.0217 seconds