آخرین ویرایش : April 23, 2018

فاهیل آمیدی

مناصب و مشاغل


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
محل تولد شهر عمادیه (آمیدی)

توضیحات بیشتر:
  • فارغ التحصیل مقطع متوسطه در رشته کشاورزی از شهر زاخو 1976
  • کارمند سازمان کشاورزی در القوش
  • انتشار قصائدی در مجلات کردی
  • چاپ اشعاری در دفتر شعر «الکلمة» که از سوی اتحادیه ادباء به چاپ رسیده است

done in 0.0295 seconds