آخرین ویرایش : January 16, 2012

جمیله علی سلمان احمد نصیف

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۹۳م. )
لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


رئیس

انجمن وکلای بحرین (جمعیة المحامین البحرینیة)

( از ۲۰۰۷م. تا ۲۰۱۱م. )
از سال 2001 عضو انجمن وکلای بحرین شد و در دوره انتخاباتی 2011-2007  به عنوان رئیس انجمن انتخاب شد.

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۱۰م. )
عضو مجلس شورا در دور سوم.
عضو کمیته امور حقوقی و مقننه مجلس شورا در سال اول از دور سوم.

کانون توسعه سیاسی بحرین


عضو هیئت امنا

کمیته پیشرفت در امر قضاوت "تطویر القضاء" در بحرینمؤسسه تحقیقات قضایی و حقوقی وزارت دادگستری و امور اسلامی در بحرین


عضو هیئت امنا


جمیله علی سلمان احمد نصیف

محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

وی وکالت را از سال 1994 آغاز کرد و اکنون  دفتر وکالت و مشاوره های حقوقی «جمیله علی سلمان» را اداره می کند.


done in 0.0445 seconds