آخرین ویرایش : August 5, 2018

سلیم ابراهیم حربه

تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
محل تولد شهر حله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • پیشینه وی ، محقق امور حقوقی ، رئیس گروه جزا دانشکده حقوق دانشگاه بغداد 1981 ، وی در پژوهشهای خویش به ویژه در زمینه حقوق جنایی تلاش و کوشش بسیاری انجام داد.

done in 0.0309 seconds