آخرین ویرایش : January 19, 2012

عادل محمد امین محمد

معروف به : عمر بلی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون شهرسازی در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


1980 -1978 ازاعضای حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در خصوص اقدامات پنهانی حزب بوده است .
1980 رسما پیشمرگه حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق شد .
1993 عضو کمیته اتحادیه میهنی کردستان عراق شده است .
وی همچنین مدیت نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در مناطق آزاد شده از دست حکومت بعثی عراق بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۶۴م.
محل تولد شهر کفری
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه adel_k2009@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
قبل از عضویت در پارلمان به وکالت مشغول بوده است .

done in 0.0275 seconds