آخرین ویرایش : October 12, 2018

صباح عباس السالم الخفاجی

تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

پیشینه وی ، تخصص در زبان شناسی و شاخه های چهارگانه آن : ساختار مفردات ( صرف ) ساختار جملات ( نحو ) ، دلالت و معجم ، همچنین تخصص در آوا شناسی ، فعالیت در حوزه تدریس 1963، تدریس در دانشگاه تربیت معلم دلتشگاه بغداد از سال 1979.


done in 0.0249 seconds