آخرین ویرایش : January 23, 2012

عمر عبدالرحمن علی عبدالله

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم .
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی در پارلمان دوم .

وی همچنین عضو کمیته ویژه پیگیری مسائل زندانیان و منع شکنجه در کردستان عراق است .
عضو پارلمان کردستان در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی در پارلمان سوم کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است . از فعالین برجسته در زمینه حقوق بشر و حقوق زندانیان در کردستان عراق محسوب می شود .

done in 0.0492 seconds