آخرین ویرایش : January 18, 2012

عونی کمال سعید عزیز البزاز

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
معاون کمیسیون حقوق و امور قضایی در پارلمان دوم.
از معدود نمایندگان پارلمان کردستان عراق است که موفق شده در دو دوره وارد پارلمان شود .

پارلمان کردستان عراق


عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم پارلمان کردستان.
معاون کمیسیون حقوق و امور قضایی در پارلمان سوم.

کارمند

دادگاه عالی کردستان


از اعضای بلند پایه دادگاه عالی کردستان است .
پیش از عضویت در پارلمان عضو دادگاه تمیز کردستان بوده است (دادگاهی عمدتا برای پیگیری مسئله نسل کشی در کردستان )

وزارت دادگستری اقلیم کردستان


پیش از عضویت در پارلمان عضو دادگاه دیوان عالی کردستان بوده است.


گرایشات


عضو


عونی کمال سعید عزیز البزاز

تاریخ تولد ۱۹۵۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه awnialbazzaz@yahoo.com

done in 0.0293 seconds