آخرین ویرایش : January 9, 2012

حسن عبدالله فخرو

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بیروت


دوره متوسطه در دبیرستانی در بیروت

کشور انگلستان


لیسانس، فوق‏ لیسانس و دکترا در حوزه نفت و اقتصاد 

کشور ایالات متحده آمریکا


دیپلم عالی در رشته اقتصاد و مدیریت بازرگانی

مدرسه "الهدایة الخلیفیة " در بحرین


تحصیل در مقطع ابتدایی 


مناصب و مشاغل


وزیر

موسس

شرکت ملی نفت بحرین (BANOCO)
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج [فارس] در بحرین - GPIC


وی در تأسیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج [فارس] مشارکت داشته است.

شرکت ملی گاز بحرین


وی در تاسیس شرکت ملی گاز بحرین مشارکت داشته است.

دبیرکل

رئیس

هیئت مدیره شرکت جهانی نفت


رئیس هیئت مدیره شرکت جهانی نفت و بعضی از شرکت‏ های آمریکایی تحت نظارت آن.

هیئت مدیره انجمن بحرینی پرورش کودککمیته ملی سازماندهی مشاغل فنی و مهندسی در بحرین


وی برای چند دوره رئیس این کمیته بوده است.

انجمن مهندسان بحرین


وی برای چند دوره رئیس این انجمن بوده است.

هیئت مدیره شرکت ملی نفت بحرین (BANOCO)هیئت مدیره شرکت ملی گاز بحرینعضو


حسن عبدالله فخرو

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • حسن عبدالله فخرو مدتی در صنعت نفت در خلیج مکزیک اشتغال داشته است.
  • وی مشاور امور اقتصادی شیخ حمد پادشاه بحرین است.

done in 0.0656 seconds