آخرین ویرایش : January 19, 2012

فارق کریم فتاح

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فوق دیپلم کشاورزی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
وی به نمایندگی از مردم منطقه چمچال وارد پارلمان شده است .
عضو کمیسیون حج و اوقاف در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل سکونت شهر چمچال
محل تولد شهر چمچال
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو دین اسلام
رایانامه farooq_hamawande@yahoo.com

done in 0.0297 seconds