آخرین ویرایش : January 19, 2012

کریم بحری عبدالله برادوست

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی پارلمان دوم کردستان .

وی از حامیان طرح پیشنهادی حمایت از آزادی مطبوعات در پارلمان کردستان بوده است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۸م.
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه kbabaradost@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است . فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان است . از منتقدین جدی سیاست های مرزی ایران از چند سال اخیر بوده است که چندین بار در پارلمان و رسانه ها بر علیه این سیاست ها صحبت کرده است .

done in 0.0513 seconds