آخرین ویرایش : April 7, 2012

آیت الله سید کاظم الحائری

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


روحانی، مجتهد و متفکر اسلامی .


گرایشات


عضو

حزب الدعوه اسلامی عراق

( از دهه ۱۹۵۰م. )
عضویت در حزب الدعوه در زمان تاسیس آن در اواخر دهه 50 .
مسئول شاخه حوزه علمیه در حزب .
فرماندهی حزب الدعوه .
تشکیل شاخه فرماندهی سوم حزب الدعوه به همراه هادی السبیتی و مرتضی العسکری.
در انتخابات حزب به عنوان فقیه در انتخابات فرماندهی کل انتخاب شد .

مجلس اعلای اسلامی عراق (مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق)


پیوستن به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در مراحل اولیه تاسیس آن .
خروج از مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق در سال 1983 به منظور پرداختن به دروس حوزوی.


آثار


نویسنده


سایر موارد


نام شاگردان وی

شیخ حسن عیسی مرزوق
عیسی احمد قاسم الدرازی البحرانی (شیخ عیسی قاسم)

( از دهه ۱۹۹۰م. تا ۱۹۹۶/۰۳/۰۸م. )
در حوزه علمیه قم


تاریخ تولد ۱۹۳۸م.
محل تولد شهر کربلا
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
تحصیل علوم دینی در محضر پدرش ، طی دروس خارج در سن 17 سالگی 1955 . تحصیل علوم دینی نزد آیت الله شهید سید محمد باقر صدر 1965 . تالیف و تحریر بسیاری از کتب در رابطه با تفکر سیاسی اسلامی و تئوری ولایت فقیه و حکومت اسلامی . تالیف تقریرات دروس استادی شهید صدر .

done in 0.0344 seconds