آخرین ویرایش : May 1, 2022

محمد احمد عبدالرحمان الشعلان

مناصب و مشاغل


سپهبد


تاریخ درگذشت ۲۰۱۵/۰۶/۱۰م.
ملیت کشور عربستان سعودی
پیرو مذهب سنی
مدفن شهر ریاض

توضیحات بیشتر:

وی در ابتدا خلبان جنگنده، مربی خلبانی هواپیماهای اف 15 سی، موسس اسکادران پایگاه هوایی منطقه خمیس مشیط، فرمانده جناح هواپیمایی در پایگاه 55 منطقه خمیس مشیط، مدیر اداره آموزش کادر هوایی زیر نظر فرماندهی نیروی هوایی، رییس هیئت عملیات نیروی هوایی، فرمانده پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز واقع در ظهران، رییس هیئت عملیات نیروی هوایی در پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز و پیش از تصدی فرماندهی نیروی هوایی، جانشین فرمانده نیروی هوایی بود. در مورد علت مرگ محمد الشعلان تردید وجود دارد، چنان‏که در رسانه‏های رسمی عربستان آمده است که وی بر اثر حمله قلبی در لندن درگذشت و در برخی خبرگزاری‏ها حمله یمن و پرتاب موشک به پایگاه هوایی منطقه خمیس مشیط در عربستان اعلام شده است.   


done in 0.0418 seconds