آخرین ویرایش : January 19, 2012

گلناز عزیز قادر شریف

معروف به : گلاله ی گرمیان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان انگلیسی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون پیگیری ماده 140 قانون اساسی عراق در خصوص تعیین سرنوشت کرکوک در پارلمان کردستان .

مشاور

عضو

اتحادیه زنان کردستان


عضو کمیته مرکزی اتحادیه زنان کردستان بوده است .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بوده است .


ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه gulala_germyan@yahoo.com

done in 0.0282 seconds