آخرین ویرایش : January 18, 2012

محسن علی اکبر قاسم

معروف به : ماموستا محسن

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کار و آبادانی دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان از اعضای بلند پایه حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است .


محسن علی اکبر قاسم

تاریخ تولد ۱۹۵۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر خانقین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه muhsenali50@yahoo.com

done in 0.0481 seconds