آخرین ویرایش : January 18, 2012

مریم حسن ابراهیم بابا شیخ

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون پیگیری حقوق زنان در پارلمان دوم .

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان مدرس زبان انگلیسی بوده است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه babamarn@yahoo.com

done in 0.0582 seconds