آخرین ویرایش : January 16, 2012

خالد حسین مهدی المسقطی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تگزاس آمریکا

( تا ۱۹۷۹م. )
لیسانس مدیریت بازرگانی با تخصص مدیریت صنعتی


مناصب و مشاغل


نماینده

رئیس

نایب رئیس

عضو

هیئت مدیره موسسه آموزش بحرینهیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع غذایی بحرینکمیته عالی آماده سازی منشور ملی بحرین (لجنة العلیا لإعداد میثاق العمل الوطنی)هیئت مدیره بانک مرکزی بحرینکمیته عالی مدال شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه


برای برتری در صنعت

کمیته بحرینی اتاق بازرگانی بین المللیمجلس مشورتی یا مجلس الاستشاری در بحرین

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۰م. )
برای دو دوره

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
دوره اول.
نایب رئیس کمیته امور مالی و اقتصادی در سال نخست دور اول مجلس شورا.
معاون دوم رئیس مجلس شورا در سال دوم دور اول مجلس، عضو کمیته امور مالی و اقتصادی سال ‏های سوم و چهارم دور اول مجلس شورا.
دور دوم.
رئیس کمیته امور مالی و اقتصادی نیمه اول دور دوم مجلس شورا.
دور سوم.

انجمن توسعه تجارت دوجانبه بحرین- ایرلندکمیته مشورتی برای تحقیقات اقتصادی در مرکز مطالعات و تحقیقات بحرینهیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع بحرین

( از ۱۹۹۳م. تا ۲۰۰۱م. )
رئیس کمیته صنایع اتاق بازرگانی و صنایع بحرین


مدال ها و جوایز


دریافت کننده

مدال شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه


از پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه


خالد حسین مهدی المسقطی

تاریخ تولد ۱۹۶۵/۰۶/۲۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

دارای سه فرزند.

به نظر می‏ رسد وی در صحنه سیاست داخلی گرایش سیاسی خاصی ندارد.


done in 0.033 seconds