آخرین ویرایش : January 21, 2012

فضیله رمضان سعدالله

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات کردی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون پیگیری حقوق زنان در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون شهرسازی در پارلمان دوم کردستان .
نماینده دهوک در پارلمان دوم .

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان علاوه بر فعالیت های حزبی مدرس در مراکز آموزشی بوده است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۷۳م.
محل تولد منطقه بروار بالا
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه berwari1850@yahoo.com

done in 0.0456 seconds