آخرین ویرایش : November 5, 2011

محمد فرج احمد عزیز

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات کردی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
رئیس کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .

صاحب امتیاز

مدیر مسئول


گرایشات


عضو

حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق


عضو کمیته سیاسی و سخنگوی حزب اتحاد اسلامی کردستان .
وی نیز همانند سایر اعضای حزب متبوعش خواهان گرایشی کردی - اسلامی برای حل مسائل منطقه کردستان عراق است .


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر حلبچه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

او از اعضای کمیته حقوق بشر عراق نیز است.


done in 0.0451 seconds