از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۵۰م.-
۱۹۶۲م.-
۱۹۷۳م.-


توضیحات بیشتر:

منطقه بروار بالا در استان دهوک در منطقه اقلیم کردستان عراق واقع است.

done in 0.0591 seconds