آخرین ویرایش : November 6, 2011

هیوا صابر احمد حمد امین

معروف به : هیوا میرزا سایر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس فیزیک .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون امور داخلی در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق


1991-1994 مسئول شاخه دانشجویی حزب بوده است .
1994-1995 نماینده شاخه اصلی حزب اتحاد اسلامی کردستان .
1996-2001 مسئول کمیته مرکزی حزب اتحاد اسلامی کردستان .
2005-2007 رئیس کمیته سیاسی حزب اتحاد اسلامی کردستان .


تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل تولد شهر پنجوین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0497 seconds