آخرین ویرایش : January 17, 2012

راشد مال الله عبدالرحمن السبت

تحصیلات


محل تحصیل

کشور عراق


لیسانس علوم نظامی.
وی همچنین چند دوره آموزشی در زمینه مهندسی میدان جنگ  در عراق گذرانده است.

کشور اردن


دوره آموزشی بسیج پیشرفته و فرماندهی و رهبری


مناصب و مشاغل


عضویت در

نیروهای نظامی بحرین

( از ۱۹۶۸م. )
فرمانده گروه ضربت چهارم 1968، فرمانده دسته (سبک اسلحه) اشادة 1969، فرمانده گروهان رهبری 1969، فرمانده گروه پیاده‏ نظام سوم 1970، رئیس بخش آموزش نظامی 1977، افسر رابط نظامی 1981، رئیس بخش نگهداری و عرضه محصولات نفتی 1981، رئیس دفتر طرح توسعه 1983، مدیر تدارکات و تأمین 1986، فرمانده آموزش نظامی سلطنتی 1996.

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو مجلس شورا در دور اول از سال 2005.
عضو مجلس شورا در دور دوم 2006، عضو کمیته امور خارجه، دفاع و امنیتی ملی در نیمه نخست دور دوم مجلس.


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


راشد مال الله عبدالرحمن السبت

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر محرق (جزیره المحرق)
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب سنی

done in 0.0306 seconds