آخرین ویرایش : March 6, 2012

رباب عبدالنبی سالم العریض

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه حلب سوریه


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو دور دوم مجلس شورا، عضو کمیته امور حقوقی و مقننه و نیز عضو کمیته موقت زنان و کودکان در سال اول دور دوم مجلس شورا، عضو شورای عالی زنان، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی کشورهای عرب خلیج ‏فارس.
عضو دور سوم مجلس شورا.

شورای عالی زنان در دولت بحرین
رباب عبدالنبی سالم العریض

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

وکیل و مالک دفتر حقوقی، عضو  کمیسیون مشورتی شورای عالی کشورهای عرب خلیج فارس.

وی علاقه مند به مسائل مربوط به حوزه زنان است.


done in 0.0298 seconds