آخرین ویرایش : January 20, 2012

سعود عبدالعزیز قاسم کانو

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه جرجیاتک در آمریکا


لیسانس عمران

دانشگاه مرسر در آمریکا


فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و اقتصاد


مناصب و مشاغل


رئیس

نایب رئیس

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو دور اول مجلس شورا از 2002 تا 2006. عضو کمیته امور مالی و اقتصادی در دور اول مجلس
عضو دور دوم مجلس شورا از 2006 تا 2010. عضو کمیته امور مالی و اقتصادی در سال‏ های اول و دوم این دوره
عضو مجلس شورا در دور سوم از 2010 تا 2014

جامعه مهندسان بحرینکمیته مهندسی عربستان سعودیکارمند


سعود عبدالعزیز قاسم کانو

تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت هولی - ایرانی تبار
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

سعود کانو متاهل است و چهار فرزند دارد.

وی همچنین نائب رئیس هیئت مدیره مدرسه عبدالرحمن کانو در بحرین است .


done in 0.0242 seconds