آخرین ویرایش : January 21, 2012

غفور طاهر سعید حاجی

معروف به : غفور مخموری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات کردی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره دوم .
عضو کمیسیون تندرستی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون ارتباطات در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون پیگیری ماده 140 قانون اساسی عراق در خصوص تعیین سرنوشت کرکوک در پارلمان دوم کردستان .
از اعضای بلند پایه گروه مرتبط با پیگیری مسئله تعریب در کردستان .
رئیس گروه مستقلین پارلمان .

عضو

صاحب امتیاز


گرایشات


رئیس


تاریخ تولد ۱۹۷۰م.
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر مخمور
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه mexmuri@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
در سال 1998 با خانم "نوال جمیل محمد علی " ازدواج کرده است . دارای یک دختر و دو پسر است . دارای یازده کتاب تالیفی است .

done in 0.0515 seconds