آخرین ویرایش : January 20, 2012

کرخی نجم الدین نورالدین آلتی برماغ

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فوق لیسانس علوم سیاسی و لیسانس زبان و ادبیات کردی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
معاون کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی کردستان عراق .

موسس

مرکز آموزشی کاوه


از اعضای موسس مرکز آمورشی کاوه .


گرایشات


رئیس


کرخی نجم الدین نورالدین آلتی برماغ

تاریخ تولد ۱۹۶۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت ترکمن
پیرو مذهب سنی
رایانامه karhialtiparmak2000@yahoo.com

توضیحات بیشتر:

از مخالفان مواضع ترکمن های مقیم کرکوک برای عدم اجرای ماده 140 قانون اساسی است .


done in 0.0531 seconds