آخرین ویرایش : January 24, 2012

صادق عبدالمهدی حسن البصری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۱۹۹۹م. )
دیپلم معادل در رشته مهندسی مکانیک 1989.
لیسانس مهندسی مکانیک.

موسسه توسعه انسانی تایلوس (تایلوس للتنمیة البشریة) در بحرین

( تا ۲۰۰۷/۰۵م. )
مهارت‏ های تهیه پیش‏نویس‏ ها و لوایح قانونی و مصوبات اداری.

مرکز توسعه و آموزش بتیل (البتیل للتنمیة و التطویر) در بحرین

( تا ۲۰۰۷/۱۱م. )
دوره گرایش‏ های نوین در زمینه مدیریت توسعه و منابع انسانی

دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد در عربستان سعودی

( تا ۲۰۰۸/۰۴م. )
دوره مهارت‏ ها و شیوه‏ های برنامه‏ ریزی شهری و عمرانی.

کانون توسعه سیاسی بحرین

( تا ۲۰۰۹/۰۷م. )
کارگاه آموزشی کسب تأییدیه از دو قوه مقننه و مجریه به منظور خدمت در شوراهای شهری می 2009، کارگاه آموزشی تثبیت وظایف شوراهای شهری در می 2009، کارگاه آموزشی فن سخنوری و مهارت ‏های مذاکره در می 2009، کارگاه آموزشی بنیانگذاری تشکل ‏ها و ائتلاف ‏ها در ژوئن 2009. دوره برنامه‏ های ساماندهی سیاسی در کانون توسعه سیاسی بحرین ژوئن 2009 (به مدت شش ماه).


مناصب و مشاغل


عضو هیئت مدیره

مدرسه دولتی الدینیة در بحرین

( از ۱۹۹۳م. )

او رئیس هیئت مدیره این مدرسه است.

عضو

باشگاه فرهنگی ورزشی الاتحاد بحرین

( از ۱۹۸۰م. )

صندوق خیریه "بلادالقدیم والزنج و عذاری و الصالحیة"

( از ۱۹۹۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو کمیته اقتصادی 2006-1992.
عضو هیئت امنای 2001-2000.
رئیس کمیته انتخابات طی سال های 2007-2006 و 2009-2008 و نیز 2011-2010.

شورای شهر منامه

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )

کارمند

وزارت آب و برق بحرین

( از ۱۹۹۰م. تا ۲۰۰۶م. )
کارشناس برنامه ریزی تولید برق 2001-1990.
مهندس فنی علمیات تولید برق در وزارت آب و برق 2001-1995.
مهندس اجرایی تولید برق در وزارت آب و برق 2006-2001

شهرداری شهر منامه


رئیس کمیته اقتصادی و حقوقی شهرداری منامه 2010-2006.
عضو کمیته مناقصات شهرداری منامه 2010-2006.
نایب رئیس کمیته سرمایه‏ گذاری‏ های شهرداری منامه 2010-2006.
عضو کمیته روابط عمومی شهرداری منامه 2008-2006.


گرایشات


عضو

"جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة" در بحرین


عضو کمیته آموزشی جمعیت الوفاق 2006-2002


صادق عبدالمهدی حسن البصری

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0544 seconds