آخرین ویرایش : January 21, 2012

نسرین محمد صالح

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


دارای تحصیلات مرتبط با علوم دینی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون پیگیری حقوق زنان در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان به عنوان مدرس به تدریس در مراکز آموزشی مشغول بوده است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۶۲م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه nasrenms@yahoo.com

done in 0.0521 seconds